„Labaiteatras“ užbaigė 2022 m. tęstinio projekto „Teatras paaugliams. Spektaklio „Įsilaužėlis” sklaida regionuose” gastroles.

2022 m. lapkričio 15 d.

. Bendradarbiaujant su regionų kultūros centrais bei mokyklomis, renginiai buvo organizuojami penkiuose Lietuvos miestuose: Anykščiuose, Utenoje, Zarasuose, Prienuose ir Telšiuose. Drąsus, šiandienos socialinėmis aktualijomis paremtas, 14-18 metų paaugliams skirtas spektaklis „Įsilaužėlis“ sulaukė didžiulio žiūrovų (jaunimo ir jų ugdytojų) susidomėjimo ir tai tik darkart patvirtina tokių gastrolių svarbą ir reikalingumą mažinant kultūrinę atskirtį regionuose tarp minėto amžiaus jaunimo.

„Labaiteatro“ kūrėjams gastrolių metu pavyko ne tik populiarinti teatro meną provincijos paauglių tarpe, plėsti jų kultūrinį akiratį ir padėti jiems suvokti šiuolaikinius teatrinės raiškos principus bei priemones. Be to, susitikimuose su kūrybine grupe jaunieji žiūrovai buvo įtraukiami į kūrybišką diskusiją, skatinančią mąstyti ir analizuoti spektaklyje keliamas aktualias jaunimo problemas. Tokiu būdu atsiskleidė ir psichoterapinis teatro poveikis sudėtingą amžiaus tarpsnį išgyvenantiems paaugliams, labiausiai tiems, kurie su brutalia kasdienybe susiduria savo realiame gyvenime.

„Labaiteatro“ kūrėjai džiaugiasi, kad Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto dėka turėjo galimybę pasidalinti savo kūryba  su atokesnių Lietuvos regionų žiūrovais ir atliepti jų poreikį profesionalaus teatro meno pasiekiamumui, kuris provincijoje gyvenantiems žmonėms (o nuo tėvų priklausomiems paaugliams ypač) dėl finansinių išteklių stokos dažniausiai būna gan ribotas.

0

Krepšelis